Upravno vijeće

Popis članova upravnog vijeća našeg dječjeg vrtića - tijela koje igra ključnu ulogu u vođenju i usmjeravanju našeg vrtića prema najvišim standardima kvalitete i skrbi za djecu:

Šime Brkić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA, PREDSTAVNIK OSNIVAČA

Lucija Jurić

PREDSTAVNICA ODGOJITELJA

Tomislav Rogić

PREDSTAVNIK RODITELJA

Ante Dražina

PREDSTAVNIK OSNIVAČA

Katarina Bilaver Perica

PREDSTAVNICA OSNIVAČA

Ivica Žilić

PREDSTAVNIK OSNIVAČA

Ante Ražov

PREDSTAVNIk OSNIVAČA